Karakterizacija PAN-TiO2 nanovlaknatih kopren in njihova uporaba kot sprednjih elektrod za elektrokemijske sončne celice

Dotter M, Placke LL, Storck JL, Güth U (2022)
Tekstilec.

Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | - Andere -
 
Download
Es wurden keine Dateien hochgeladen. Nur Publikationsnachweis!
Autor*in
Dotter, Marius; Placke, Lion Lukas; Storck, Jan Lukas; Güth, UweUniBi
Alternativer Titel
Characterization of PAN-TiO2 Nanofiber Mats and their Application as Front Electrodes for Dye-sensitized Solar Cells
Abstract / Bemerkung
In the context of the energy transition to renewables, the spotlight is on large systems connected to the power grid, but this also offers room for smaller, more specialized applications. Photovoltaics, in particular, offer the possibility of the self-sufficient supply of smaller electrical appliances on smaller scales. The idea of making previously unused surfaces usable is by no means new, and textiles such as backpacks, tent tarpaulins and other covers are particularly suitable for this purpose. In order to create a non-toxic and easily recyclable product, dye-sensitized solar cells (DSSC), which can be manufactured through electrospinning with a textile feel, are an attractive option here. Therefore, this paper investigates a needle electrospun nanofiber mat, whose spin solution contains polyacrylonitrile (PAN) dissolved in dimethyl sulfoxide (DMSO) as well es TiO2 nanoparticles. In addition to characterization, the nanofiber mat was dyed in a solution containing anthocyanins to later serve as a front electrode for a dye-sensitized solar cell. Although of lower efficiency, the DSSC provides stable results over two months of measurement.

V okviru energetskega prehoda na obnovljive vire so v središču pozornosti veliki sistemi, povezani z električnim omrežjem, vendar pa je tu tudi prostor tudi za manjše, specializirane aplikacije. Predvsem fotovoltaika ponuja možnosti za samozadostno oskrbo manjših električnih naprav z manjšim obsegom. Zamisel o uporabi prej neizkoriščenih površin ni nova, za ta namen pa so še zlasti primerni izdelki iz tekstilij, kot so nahrbtniki, ponjave za šotore in druga pregrinjala. Za razvoj nestrupenega izdelka, ki ga je mogoče zlahka reciklirati, so tukaj privlačna možnost elektrokemijske sončne celice, ki jih je mogoče izdelati z elektropredenjem in ki imajo tekstilni otip. Zato je v tem članku raziskana nanovlaknata koprena, izdelana v enoigelnem postopku elektropredenja iz raztopine poliakrilonitrila (PAN), raztopljenega v dimetilsulfoksidu (DMSO), z dodatkom nanodelcev TiO2. Poleg karakterizacije je bila nanovlaknata koprena tudi barvana v raztopini antocianov, da bi bila pozneje uporabljena kot sprednja elektroda za elektrokemijsko sončno celico. Čeprav je manj učinkovita, pa je elektrokemijska elektroda pri dvomesečnem merjenju zagotovila stabilne rezultate.
Erscheinungsjahr
2022
Zeitschriftentitel
Tekstilec
ISSN
0351-3386
eISSN
2350-3696
Page URI
https://pub.uni-bielefeld.de/record/2968915

Zitieren

Dotter M, Placke LL, Storck JL, Güth U. Karakterizacija PAN-TiO2 nanovlaknatih kopren in njihova uporaba kot sprednjih elektrod za elektrokemijske sončne celice. Tekstilec. 2022.
Dotter, M., Placke, L. L., Storck, J. L., & Güth, U. (2022). Karakterizacija PAN-TiO2 nanovlaknatih kopren in njihova uporaba kot sprednjih elektrod za elektrokemijske sončne celice. Tekstilec. https://doi.org/10.14502/tekstilec.65.2022081
Dotter, Marius, Placke, Lion Lukas, Storck, Jan Lukas, and Güth, Uwe. 2022. “Karakterizacija PAN-TiO2 nanovlaknatih kopren in njihova uporaba kot sprednjih elektrod za elektrokemijske sončne celice”. Tekstilec.
Dotter, M., Placke, L. L., Storck, J. L., and Güth, U. (2022). Karakterizacija PAN-TiO2 nanovlaknatih kopren in njihova uporaba kot sprednjih elektrod za elektrokemijske sončne celice. Tekstilec.
Dotter, M., et al., 2022. Karakterizacija PAN-TiO2 nanovlaknatih kopren in njihova uporaba kot sprednjih elektrod za elektrokemijske sončne celice. Tekstilec.
M. Dotter, et al., “Karakterizacija PAN-TiO2 nanovlaknatih kopren in njihova uporaba kot sprednjih elektrod za elektrokemijske sončne celice”, Tekstilec, 2022.
Dotter, M., Placke, L.L., Storck, J.L., Güth, U.: Karakterizacija PAN-TiO2 nanovlaknatih kopren in njihova uporaba kot sprednjih elektrod za elektrokemijske sončne celice. Tekstilec. (2022).
Dotter, Marius, Placke, Lion Lukas, Storck, Jan Lukas, and Güth, Uwe. “Karakterizacija PAN-TiO2 nanovlaknatih kopren in njihova uporaba kot sprednjih elektrod za elektrokemijske sončne celice”. Tekstilec (2022).
Export

Markieren/ Markierung löschen
Markierte Publikationen

Open Data PUB

Web of Science

Dieser Datensatz im Web of Science®
Suchen in

Google Scholar