Αντιτσιγγανισμός στην ελληνική λογοτεχνία. Μια γενεαλογική απόπειρα [Antiziganismus in der griechischen Literatur. Ein genealogischer Versuch]

Wolf AB (2013)
Κονδυλοφόρος = Kondylophoros 12: 57-87.

Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | Griechisch
 
Download
Es wurden keine Dateien hochgeladen. Nur Publikationsnachweis!
Alternativer Titel
Anti-Gypsyism in der griechischen Literatur. Ein genealogischer Versuch
Erscheinungsjahr
2013
Zeitschriftentitel
Κονδυλοφόρος = Kondylophoros
Band
12
Seite(n)
57-87
ISSN
1109-4907
Page URI
https://pub.uni-bielefeld.de/record/2933853

Zitieren

Wolf AB. Αντιτσιγγανισμός στην ελληνική λογοτεχνία. Μια γενεαλογική απόπειρα [Antiziganismus in der griechischen Literatur. Ein genealogischer Versuch]. Κονδυλοφόρος = Kondylophoros. 2013;12:57-87.
Wolf, A. B. (2013). Αντιτσιγγανισμός στην ελληνική λογοτεχνία. Μια γενεαλογική απόπειρα [Antiziganismus in der griechischen Literatur. Ein genealogischer Versuch]. Κονδυλοφόρος = Kondylophoros, 12, 57-87.
Wolf, A. B. (2013). Αντιτσιγγανισμός στην ελληνική λογοτεχνία. Μια γενεαλογική απόπειρα [Antiziganismus in der griechischen Literatur. Ein genealogischer Versuch]. Κονδυλοφόρος = Kondylophoros 12, 57-87.
Wolf, A.B., 2013. Αντιτσιγγανισμός στην ελληνική λογοτεχνία. Μια γενεαλογική απόπειρα [Antiziganismus in der griechischen Literatur. Ein genealogischer Versuch]. Κονδυλοφόρος = Kondylophoros, 12, p 57-87.
A.B. Wolf, “Αντιτσιγγανισμός στην ελληνική λογοτεχνία. Μια γενεαλογική απόπειρα [Antiziganismus in der griechischen Literatur. Ein genealogischer Versuch]”, Κονδυλοφόρος = Kondylophoros, vol. 12, 2013, pp. 57-87.
Wolf, A.B.: Αντιτσιγγανισμός στην ελληνική λογοτεχνία. Μια γενεαλογική απόπειρα [Antiziganismus in der griechischen Literatur. Ein genealogischer Versuch]. Κονδυλοφόρος = Kondylophoros. 12, 57-87 (2013).
Wolf, Aaron Benedikt. “Αντιτσιγγανισμός στην ελληνική λογοτεχνία. Μια γενεαλογική απόπειρα [Antiziganismus in der griechischen Literatur. Ein genealogischer Versuch]”. Κονδυλοφόρος = Kondylophoros 12 (2013): 57-87.

Export

Markieren/ Markierung löschen
Markierte Publikationen

Open Data PUB

Suchen in

Google Scholar