“Ἐγὼ εἶµαι / γλῶσσα τῆς ὡραίας ἀλήθειας, / δὲ µὲ σέρνει ἐκδίκηση λαοπλάνα[.]" The Construction of Greek Identity by means of Antigypsyism (Kalfoglou – Palamas)

Wolf AB (2011)
In: Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)/Identities in the Greek world (from 1204 to the present day). Proceedings of the 4th European Congress of Modern Greek Studies, Granada, 9-12 September 2010. Vol. 2. Dimadis KA (Ed); , 2. Athen: Ευρωπαϊκή Εταιρία Νεοελληνικών Σπουδών: 425-437.

Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | Englisch
 
Download
Es wurden keine Dateien hochgeladen. Nur Publikationsnachweis!
Herausgeber*in
Dimadis, Konstantinos A.
Erscheinungsjahr
2011
Buchtitel
Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)/Identities in the Greek world (from 1204 to the present day). Proceedings of the 4th European Congress of Modern Greek Studies, Granada, 9-12 September 2010. Vol. 2
Band
2
Seite(n)
425-437
ISBN
978-960-99699-4-9
Page URI
https://pub.uni-bielefeld.de/record/2933849

Zitieren

Wolf AB. “Ἐγὼ εἶµαι / γλῶσσα τῆς ὡραίας ἀλήθειας, / δὲ µὲ σέρνει ἐκδίκηση λαοπλάνα[.]" The Construction of Greek Identity by means of Antigypsyism (Kalfoglou – Palamas). In: Dimadis KA, ed. Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)/Identities in the Greek world (from 1204 to the present day). Proceedings of the 4th European Congress of Modern Greek Studies, Granada, 9-12 September 2010. Vol. 2. Vol 2. Athen: Ευρωπαϊκή Εταιρία Νεοελληνικών Σπουδών; 2011: 425-437.
Wolf, A. B. (2011). “Ἐγὼ εἶµαι / γλῶσσα τῆς ὡραίας ἀλήθειας, / δὲ µὲ σέρνει ἐκδίκηση λαοπλάνα[.]" The Construction of Greek Identity by means of Antigypsyism (Kalfoglou – Palamas). In K. A. Dimadis (Ed.), Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)/Identities in the Greek world (from 1204 to the present day). Proceedings of the 4th European Congress of Modern Greek Studies, Granada, 9-12 September 2010. Vol. 2 (Vol. 2, pp. 425-437). Athen: Ευρωπαϊκή Εταιρία Νεοελληνικών Σπουδών.
Wolf, A. B. (2011). ““Ἐγὼ εἶµαι / γλῶσσα τῆς ὡραίας ἀλήθειας, / δὲ µὲ σέρνει ἐκδίκηση λαοπλάνα[.]" The Construction of Greek Identity by means of Antigypsyism (Kalfoglou – Palamas)” in Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)/Identities in the Greek world (from 1204 to the present day). Proceedings of the 4th European Congress of Modern Greek Studies, Granada, 9-12 September 2010. Vol. 2, Dimadis, K. A. ed., vol. 2, (Athen: Ευρωπαϊκή Εταιρία Νεοελληνικών Σπουδών), 425-437.
Wolf, A.B., 2011. “Ἐγὼ εἶµαι / γλῶσσα τῆς ὡραίας ἀλήθειας, / δὲ µὲ σέρνει ἐκδίκηση λαοπλάνα[.]" The Construction of Greek Identity by means of Antigypsyism (Kalfoglou – Palamas). In K. A. Dimadis, ed. Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)/Identities in the Greek world (from 1204 to the present day). Proceedings of the 4th European Congress of Modern Greek Studies, Granada, 9-12 September 2010. Vol. 2. no.2 Athen: Ευρωπαϊκή Εταιρία Νεοελληνικών Σπουδών, pp. 425-437.
A.B. Wolf, ““Ἐγὼ εἶµαι / γλῶσσα τῆς ὡραίας ἀλήθειας, / δὲ µὲ σέρνει ἐκδίκηση λαοπλάνα[.]" The Construction of Greek Identity by means of Antigypsyism (Kalfoglou – Palamas)”, Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)/Identities in the Greek world (from 1204 to the present day). Proceedings of the 4th European Congress of Modern Greek Studies, Granada, 9-12 September 2010. Vol. 2, K.A. Dimadis, ed., vol. 2, Athen: Ευρωπαϊκή Εταιρία Νεοελληνικών Σπουδών, 2011, pp.425-437.
Wolf, A.B.: “Ἐγὼ εἶµαι / γλῶσσα τῆς ὡραίας ἀλήθειας, / δὲ µὲ σέρνει ἐκδίκηση λαοπλάνα[.]" The Construction of Greek Identity by means of Antigypsyism (Kalfoglou – Palamas). In: Dimadis, K.A. (ed.) Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)/Identities in the Greek world (from 1204 to the present day). Proceedings of the 4th European Congress of Modern Greek Studies, Granada, 9-12 September 2010. Vol. 2. 2, p. 425-437. Ευρωπαϊκή Εταιρία Νεοελληνικών Σπουδών, Athen (2011).
Wolf, Aaron Benedikt. ““Ἐγὼ εἶµαι / γλῶσσα τῆς ὡραίας ἀλήθειας, / δὲ µὲ σέρνει ἐκδίκηση λαοπλάνα[.]" The Construction of Greek Identity by means of Antigypsyism (Kalfoglou – Palamas)”. Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)/Identities in the Greek world (from 1204 to the present day). Proceedings of the 4th European Congress of Modern Greek Studies, Granada, 9-12 September 2010. Vol. 2. Ed. Konstantinos A. Dimadis. Athen: Ευρωπαϊκή Εταιρία Νεοελληνικών Σπουδών, 2011.Vol. 2. 425-437.

Export

Markieren/ Markierung löschen
Markierte Publikationen

Open Data PUB

Suchen in

Google Scholar
ISBN Suche