Эрхшээлдээ оруулсан ур дун - тосгон дахь нийгэм эдийн засгийн өөрчлөлт шинэчлэлт

Merl S (2001)
In: Зевлелт Холбоот Улс болон Орос - Германы туухийн зарим чухал асуудлууд. Наранцэцэг Д (Ed); Ulaanbaatar: 34-71.

Sammelwerksbeitrag | Mongolisch
 
Download
Es wurden keine Dateien hochgeladen. Nur Publikationsnachweis!
Herausgeber*in
Наранцэцэг, Д.
Erscheinungsjahr
2001
Buchtitel
Зевлелт Холбоот Улс болон Орос - Германы туухийн зарим чухал асуудлууд
Seite(n)
34-71
Page URI
https://pub.uni-bielefeld.de/record/1912711

Zitieren

Merl S. Эрхшээлдээ оруулсан ур дун - тосгон дахь нийгэм эдийн засгийн өөрчлөлт шинэчлэлт. In: Наранцэцэг Д, ed. Зевлелт Холбоот Улс болон Орос - Германы туухийн зарим чухал асуудлууд. Ulaanbaatar; 2001: 34-71.
Merl, S. (2001). Эрхшээлдээ оруулсан ур дун - тосгон дахь нийгэм эдийн засгийн өөрчлөлт шинэчлэлт. In Д. Наранцэцэг (Ed.), Зевлелт Холбоот Улс болон Орос - Германы туухийн зарим чухал асуудлууд (pp. 34-71). Ulaanbaatar.
Merl, Stephan. 2001. “Эрхшээлдээ оруулсан ур дун - тосгон дахь нийгэм эдийн засгийн өөрчлөлт шинэчлэлт”. In Зевлелт Холбоот Улс болон Орос - Германы туухийн зарим чухал асуудлууд, ed. Д. Наранцэцэг, 34-71. Ulaanbaatar.
Merl, S. (2001). “Эрхшээлдээ оруулсан ур дун - тосгон дахь нийгэм эдийн засгийн өөрчлөлт шинэчлэлт” in Зевлелт Холбоот Улс болон Орос - Германы туухийн зарим чухал асуудлууд, Наранцэцэг, Д. ed. (Ulaanbaatar), 34-71.
Merl, S., 2001. Эрхшээлдээ оруулсан ур дун - тосгон дахь нийгэм эдийн засгийн өөрчлөлт шинэчлэлт. In Д. Наранцэцэг, ed. Зевлелт Холбоот Улс болон Орос - Германы туухийн зарим чухал асуудлууд. Ulaanbaatar, pp. 34-71.
S. Merl, “Эрхшээлдээ оруулсан ур дун - тосгон дахь нийгэм эдийн засгийн өөрчлөлт шинэчлэлт”, Зевлелт Холбоот Улс болон Орос - Германы туухийн зарим чухал асуудлууд, Д. Наранцэцэг, ed., Ulaanbaatar: 2001, pp.34-71.
Merl, S.: Эрхшээлдээ оруулсан ур дун - тосгон дахь нийгэм эдийн засгийн өөрчлөлт шинэчлэлт. In: Наранцэцэг, Д. (ed.) Зевлелт Холбоот Улс болон Орос - Германы туухийн зарим чухал асуудлууд. p. 34-71. Ulaanbaatar (2001).
Merl, Stephan. “Эрхшээлдээ оруулсан ур дун - тосгон дахь нийгэм эдийн засгийн өөрчлөлт шинэчлэлт”. Зевлелт Холбоот Улс болон Орос - Германы туухийн зарим чухал асуудлууд. Ed. Д. Наранцэцэг. Ulaanbaatar, 2001. 34-71.
Export

Markieren/ Markierung löschen
Markierte Publikationen

Open Data PUB

Suchen in

Google Scholar