Purûsuto ni okeru sôshoku geijutsu

Gibhardt BR (2013)
In: Purûsuto to kenchiku : bigaku, seiji, rekishi. Tsumori K, Yoshikawa J, Literaturwissenschaftliche Fakultät der Universität Kyoto (Eds); Kyoto: Kyoto University Press: 119-134.

Download
No fulltext has been uploaded. References only!
Book Chapter | Published | Japanese

No fulltext has been uploaded

Book Editor
Tsumori, Keiichi ; Yoshikawa, Junko
Corporate Editor
Literaturwissenschaftliche Fakultät der Universität Kyoto
Publishing Year
PUB-ID

Cite this

Gibhardt BR. Purûsuto ni okeru sôshoku geijutsu. In: Tsumori K, Yoshikawa J, Literaturwissenschaftliche Fakultät der Universität Kyoto, eds. Purûsuto to kenchiku : bigaku, seiji, rekishi. Kyoto: Kyoto University Press; 2013: 119-134.
Gibhardt, B. R. (2013). Purûsuto ni okeru sôshoku geijutsu. In K. Tsumori, J. Yoshikawa, & Literaturwissenschaftliche Fakultät der Universität Kyoto (Eds.), Purûsuto to kenchiku : bigaku, seiji, rekishi (pp. 119-134). Kyoto: Kyoto University Press.
Gibhardt, B. R. (2013). “Purûsuto ni okeru sôshoku geijutsu” in Purûsuto to kenchiku : bigaku, seiji, rekishi, Tsumori, K., Yoshikawa, J., and Literaturwissenschaftliche Fakultät der Universität Kyoto eds. (Kyoto: Kyoto University Press), 119-134.
Gibhardt, B.R., 2013. Purûsuto ni okeru sôshoku geijutsu. In K. Tsumori, J. Yoshikawa, & Literaturwissenschaftliche Fakultät der Universität Kyoto, eds. Purûsuto to kenchiku : bigaku, seiji, rekishi. Kyoto: Kyoto University Press, pp. 119-134.
B.R. Gibhardt, “Purûsuto ni okeru sôshoku geijutsu”, Purûsuto to kenchiku : bigaku, seiji, rekishi, K. Tsumori, J. Yoshikawa, and Literaturwissenschaftliche Fakultät der Universität Kyoto, eds., Kyoto: Kyoto University Press, 2013, pp.119-134.
Gibhardt, B.R.: Purûsuto ni okeru sôshoku geijutsu. In: Tsumori, K., Yoshikawa, J., and Literaturwissenschaftliche Fakultät der Universität Kyoto (eds.) Purûsuto to kenchiku : bigaku, seiji, rekishi. p. 119-134. Kyoto University Press, Kyoto (2013).
Gibhardt, Boris Roman. “Purûsuto ni okeru sôshoku geijutsu”. Purûsuto to kenchiku : bigaku, seiji, rekishi. Ed. Keiichi Tsumori, Junko Yoshikawa, and Literaturwissenschaftliche Fakultät der Universität Kyoto. Kyoto: Kyoto University Press, 2013. 119-134.
This data publication is cited in the following publications:
This publication cites the following data publications:

Export

0 Marked Publications

Open Data PUB

Search this title in

Google Scholar