Mirovaia revoliutsiia kak stimul: internatsionalizm bol'shevistskikh aktivistov pervykh let Sovetskoi vlasti

Albert G (2011)
In: Konstruiruia "sovetskoe"? Politicheskoe soznanie, povsednevnye praktiki, novye identichnosti. Materialy nauchnoi konferentsii studentov i aspirantov, 14-15 aprelia 2011 goda. Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge: 5-13.

Download
Es wurde kein Volltext hochgeladen. Nur Publikationsnachweis!
Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | Russisch
Erscheinungsjahr
Buchtitel
Konstruiruia "sovetskoe"? Politicheskoe soznanie, povsednevnye praktiki, novye identichnosti. Materialy nauchnoi konferentsii studentov i aspirantov, 14-15 aprelia 2011 goda
Seite
5-13
PUB-ID

Zitieren

Albert G. Mirovaia revoliutsiia kak stimul: internatsionalizm bol'shevistskikh aktivistov pervykh let Sovetskoi vlasti. In: Konstruiruia "sovetskoe"? Politicheskoe soznanie, povsednevnye praktiki, novye identichnosti. Materialy nauchnoi konferentsii studentov i aspirantov, 14-15 aprelia 2011 goda. Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge; 2011: 5-13.
Albert, G. (2011). Mirovaia revoliutsiia kak stimul: internatsionalizm bol'shevistskikh aktivistov pervykh let Sovetskoi vlasti. Konstruiruia "sovetskoe"? Politicheskoe soznanie, povsednevnye praktiki, novye identichnosti. Materialy nauchnoi konferentsii studentov i aspirantov, 14-15 aprelia 2011 goda, 5-13
Albert, G. (2011). “Mirovaia revoliutsiia kak stimul: internatsionalizm bol'shevistskikh aktivistov pervykh let Sovetskoi vlasti” in Konstruiruia "sovetskoe"? Politicheskoe soznanie, povsednevnye praktiki, novye identichnosti. Materialy nauchnoi konferentsii studentov i aspirantov, 14-15 aprelia 2011 goda (Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge), 5-13.
Albert, G., 2011. Mirovaia revoliutsiia kak stimul: internatsionalizm bol'shevistskikh aktivistov pervykh let Sovetskoi vlasti. In Konstruiruia "sovetskoe"? Politicheskoe soznanie, povsednevnye praktiki, novye identichnosti. Materialy nauchnoi konferentsii studentov i aspirantov, 14-15 aprelia 2011 goda. Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge, pp. 5-13.
G. Albert, “Mirovaia revoliutsiia kak stimul: internatsionalizm bol'shevistskikh aktivistov pervykh let Sovetskoi vlasti”, Konstruiruia "sovetskoe"? Politicheskoe soznanie, povsednevnye praktiki, novye identichnosti. Materialy nauchnoi konferentsii studentov i aspirantov, 14-15 aprelia 2011 goda, Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge, 2011, pp.5-13.
Albert, G.: Mirovaia revoliutsiia kak stimul: internatsionalizm bol'shevistskikh aktivistov pervykh let Sovetskoi vlasti. Konstruiruia "sovetskoe"? Politicheskoe soznanie, povsednevnye praktiki, novye identichnosti. Materialy nauchnoi konferentsii studentov i aspirantov, 14-15 aprelia 2011 goda. p. 5-13. Izdatel'stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge, Sankt-Peterburg (2011).
Albert, Gleb. “Mirovaia revoliutsiia kak stimul: internatsionalizm bol'shevistskikh aktivistov pervykh let Sovetskoi vlasti”. Konstruiruia "sovetskoe"? Politicheskoe soznanie, povsednevnye praktiki, novye identichnosti. Materialy nauchnoi konferentsii studentov i aspirantov, 14-15 aprelia 2011 goda. Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge, 2011. 5-13.

Export

Markieren/ Markierung löschen
Markierte Publikationen

Open Data PUB

Suchen in

Google Scholar
ISBN Suche