Φραστικά σύνθετα της Νέας Ελληνικής: Σχηματισμός και λειτουργία του πληθυντικού

Georgakopoulos T, Kostopoulos Y, Markopoulos G, Skopeteas S (2009)
Presented at the 8th International Conference on Greek Linguistics, University of Ioannina, Greece.

Download
OA
Conference Paper | Published | Greek
Author
; ; ;
Editor
Giannakis, Giorgos K. ; Baltazani, Mary ; Xidopoulos, Giorgos I. ; Tsagalidis, Tasos
Abstract
This paper sheds light on the internal structure and semantic properties of the phrasal compounds in Modern Greek. The crucial question is whether phrasal compounds form transparent syntactic structures or show symptoms of lexicalization. In order to check the empirical evidence, we conducted a speech production experiment and an experiment on the intuition of acceptability. Assuming that the second noun has predicative function, we address the question whether this noun in phrasal compounds shares the same functional properties with predicate nominals. In particular, we examine the possibility and the range of functions of pluralization of the predicative noun (N2). The crucial findings are that the availability of plural formation depends on lexical characteristics of the predicative noun and that the transparency in the functions of pluralization decreases in phrasal compounds. Based on this evidence, we claim that Modern Greek phrasal compounds undergo lexicalization with regard to the transparency of their semantic representations.
Publishing Year
Conference
8th International Conference on Greek Linguistics
Location
University of Ioannina, Greece
Conference Date
2007-08-30
PUB-ID

Cite this

Georgakopoulos T, Kostopoulos Y, Markopoulos G, Skopeteas S. Φραστικά σύνθετα της Νέας Ελληνικής: Σχηματισμός και λειτουργία του πληθυντικού. Presented at the 8th International Conference on Greek Linguistics, University of Ioannina, Greece.
Georgakopoulos, T., Kostopoulos, Y., Markopoulos, G., & Skopeteas, S. (2009). Φραστικά σύνθετα της Νέας Ελληνικής: Σχηματισμός και λειτουργία του πληθυντικού. Presented at the 8th International Conference on Greek Linguistics, University of Ioannina, Greece
Georgakopoulos, T., Kostopoulos, Y., Markopoulos, G., and Skopeteas, S. (2009).“Φραστικά σύνθετα της Νέας Ελληνικής: Σχηματισμός και λειτουργία του πληθυντικού”. Presented at the 8th International Conference on Greek Linguistics, University of Ioannina, Greece.
Georgakopoulos, T., et al., 2009. Φραστικά σύνθετα της Νέας Ελληνικής: Σχηματισμός και λειτουργία του πληθυντικού. Presented at the 8th International Conference on Greek Linguistics, University of Ioannina, Greece.
T. Georgakopoulos, et al., “Φραστικά σύνθετα της Νέας Ελληνικής: Σχηματισμός και λειτουργία του πληθυντικού”, Presented at the 8th International Conference on Greek Linguistics, University of Ioannina, Greece, Ioannina: University of Ioannina, 2009.
Georgakopoulos, T., Kostopoulos, Y., Markopoulos, G., Skopeteas, S.: Φραστικά σύνθετα της Νέας Ελληνικής: Σχηματισμός και λειτουργία του πληθυντικού. Presented at the 8th International Conference on Greek Linguistics, University of Ioannina, Greece (2009).
Georgakopoulos, Thanasis, Kostopoulos, Yannis, Markopoulos, Georgios, and Skopeteas, Stavros. “Φραστικά σύνθετα της Νέας Ελληνικής: Σχηματισμός και λειτουργία του πληθυντικού”. Presented at the 8th International Conference on Greek Linguistics, University of Ioannina, Greece, Ioannina: University of Ioannina, 2009.
All files available under the following license(s):
Copyright Statement:
This Item is protected by copyright and/or related rights. [...]
Main File(s)
Access Level
OA Open Access

This data publication is cited in the following publications:
This publication cites the following data publications:

Export

0 Marked Publications

Open Data PUB

Search this title in

Google Scholar