Хрущевын гадаад бодлогын талаархи онолын сэдвууд

Merl S (2001)
In: Зевлелт Холбоот Улс болон Орос - Германы туухийн зарим чухал асуудлууд. Наранцэцэг Д (Ed); Ulaanbaatar: 15-21.

Download
No fulltext has been uploaded. References only!
Book Chapter | Mongolian

No fulltext has been uploaded

Book Editor
Наранцэцэг, Д.
Publishing Year
PUB-ID

Cite this

Merl S. Хрущевын гадаад бодлогын талаархи онолын сэдвууд. In: Наранцэцэг Д, ed. Зевлелт Холбоот Улс болон Орос - Германы туухийн зарим чухал асуудлууд. Ulaanbaatar; 2001: 15-21.
Merl, S. (2001). Хрущевын гадаад бодлогын талаархи онолын сэдвууд. In Д. Наранцэцэг (Ed.), Зевлелт Холбоот Улс болон Орос - Германы туухийн зарим чухал асуудлууд (pp. 15-21). Ulaanbaatar.
Merl, S. (2001). “Хрущевын гадаад бодлогын талаархи онолын сэдвууд” in Зевлелт Холбоот Улс болон Орос - Германы туухийн зарим чухал асуудлууд, Наранцэцэг, Д. ed. (Ulaanbaatar), 15-21.
Merl, S., 2001. Хрущевын гадаад бодлогын талаархи онолын сэдвууд. In Д. Наранцэцэг, ed. Зевлелт Холбоот Улс болон Орос - Германы туухийн зарим чухал асуудлууд. Ulaanbaatar, pp. 15-21.
S. Merl, “Хрущевын гадаад бодлогын талаархи онолын сэдвууд”, Зевлелт Холбоот Улс болон Орос - Германы туухийн зарим чухал асуудлууд, Д. Наранцэцэг, ed., Ulaanbaatar: 2001, pp.15-21.
Merl, S.: Хрущевын гадаад бодлогын талаархи онолын сэдвууд. In: Наранцэцэг, Д. (ed.) Зевлелт Холбоот Улс болон Орос - Германы туухийн зарим чухал асуудлууд. p. 15-21. Ulaanbaatar (2001).
Merl, Stephan. “Хрущевын гадаад бодлогын талаархи онолын сэдвууд”. Зевлелт Холбоот Улс болон Орос - Германы туухийн зарим чухал асуудлууд. Ed. Д. Наранцэцэг. Ulaanbaatar, 2001. 15-21.
This data publication is cited in the following publications:
This publication cites the following data publications:

Export

0 Marked Publications

Open Data PUB

Search this title in

Google Scholar