Eurace@Unibi Model v1.0 Source Code

Gemkow S, Harting P, van der Hoog S (2014) : Bielefeld University. doi:10.4119/unibi/2900767.

Download
OA 2.67 MB
OA EULA.pdf 50.98 KB
Datenpublikation
Abstract / Bemerkung
Eurace@Unibi Model v1.0 Source Code
Erscheinungsjahr
PUB-ID

Zitieren

Gemkow S, Harting P, van der Hoog S. (2014): Eurace@Unibi Model v1.0 Source Code. Bielefeld University. doi:10.4119/unibi/2900767.
Gemkow, S., Harting, P., & van der Hoog, S. (2014). Eurace@Unibi Model v1.0 Source Code. Bielefeld University. doi:10.4119/unibi/2900767
Gemkow, S., Harting, P., and van der Hoog, S. (2014). Eurace@Unibi Model v1.0 Source Code. Bielefeld University. doi:10.4119/unibi/2900767.
Gemkow, S., Harting, P., & van der Hoog, S., 2014. Eurace@Unibi Model v1.0 Source Code. Bielefeld University. doi:10.4119/unibi/2900767
S. Gemkow, P. Harting, and S. van der Hoog, Eurace@Unibi Model v1.0 Source Code. Bielefeld University, 2014. doi:10.4119/unibi/2900767.
Gemkow, S., Harting, P., van der Hoog, S.: Eurace@Unibi Model v1.0 Source Code. Bielefeld University (2014). doi:10.4119/unibi/2900767.
Gemkow, Simon, Harting, Philipp, and van der Hoog, Sander. Eurace@Unibi Model v1.0 Source Code. Bielefeld University, 2014. doi:10.4119/unibi/2900767
Alle Dateien verfügbar unter der/den folgenden Lizenz(en):
Use of the Eurace@Unibi Model Source Code is subject to an End-User License Agreement (EULA).
Volltext(e)
Access Level
OA Open Access
Zuletzt Hochgeladen
2018-02-01T21:01:10Z
Name
50.98 KB
Access Level
OA Open Access
Zuletzt Hochgeladen
2018-02-01T21:01:10Z

Export

Markieren/ Markierung löschen
Markierte Publikationen

Open Data PUB

Suchen in

Google Scholar